Timegazing

Yksi Rukan kylän valotaideteoksista on kööpenhaminalaisen valosuunnittelija ja taiteilija Sofia Ivarssonin “Timegazing”. Töissään hän tarkastelee valoa alati muuttuvana, responsiivisena ja kontekstuaalisena materiana, joka on olemassa suhteessa siihen, mitä se paljastaa. Ivarssoilla on tausta lavojen valosuunnittelussa ja kommunikaatiosuunnittelussa.

Timegazing on objekti, joka esittää perinteistä, ihmisen hankalasti jäljittelemää ilmiötä, jossa valkoinen valo jakautuu ainesosiinsa, kuten valon taittuessa tai optisessa hajonnassa. Irrotettaessa mikä tahansa asia alkuperäisestä kontekstistaan jopa yksinkertaisimmalla fyysisellä ilmiöllä on tapana herättää kiinnostuksemme.

//

One of Ruka Village’s light art pieces is “Timegazing” by Copenhagen-based artist and lighting designer Sofia Ivarsson. In her work she explores light as an ever-changing, responsive and contextual material that exists in relation to what it reveals. Sofia has a background in stage lighting and communication design.

Timegazing is an object that presents a basic non-manmade phenomenon of splitting white light into its constituent parts as an example of refraction and dispersion. When extracted from their natural context, even the simplest physical phenomena tend to gain our interest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *