Aphantasia

Yksi Rukan kylän valotaideteoksista on Nadja Räikän uusi teos “Aphantasia”. Nadja Räikkä (s. 1979) on visuaalinen suunnittelija ja vapaa taiteilija, joka on tehnyt valosuunnittelijan ja skenografin töitä teatterin, performanssin, sirkuksen ja musiikin parissa vuodesta 1998 lähtien. Taiteellisen työn lisäksi Räikkä työskentelee teknisenä tuottajana / päällikkönä, valoteknikkona ja tiiminvetäjänä. Koulutukseltaan Räikkä on teatteritaiteen maisteri (TeM).

Aphantasia kuvaa mielen sokeutta, mielikuvaa, jota ei ole ihmiselle olemassa tai jota ei pysty tavoittamaan. Teos piirtää mielikuvituksettoman mielen näkyviin. Sen olemuksesta voi löytää vuoropuhelua materian ja mielikuvan sekä näkyvän ja näkymättömän välillä. Teos leikittelee myös ajatuksella, voiko olematonta väriä kuvitella. Ytimessä on mielen valo ja pimeys sekä se, että välillä näkee kaiken ja välillä ei mitään.

//

One of Ruka Village’s light art pieces is Nadja Räikkä’s new work “Aphantasia”. Nadja Räikkä (b. 1979) is a visual designer and free artist who has worked as a lighting designer and a schenographer amidst theatre, performance, circus and music since 1998. Besides her artistic work, Räikkä operates as a technical producer / manager, lighting technician and crew leader. She has a master’s degree in lighting design (MA).

Aphantasia presents the blindness of the mind, mental image that does not exist for a person or that one can’t reach. It reveals the unimaginative mind. One can find dialogue in between materia and image, visible and invisible. Aphantasia is playing with the idea of imagining nonexistent colors. In the core you can find the light and darkness of the mind. At times you see everything and at times nothing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *